Pikopil

 Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z treścią Serwisu.

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy i farmaceutów. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.), dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych
do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną, treści prezentowane
w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.