Pikopil

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje:
  Serwis – strona internetowa pod adresem: www.pikopil.pl;
  Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.pikopil.pl;
  Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.pikopil.pl – NordFarm Sp. z o.o. (siedziba: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43; NIP 625-237-51-16 REGON 240962300 KRS 0000 308 635) zwany też dalej „NordFarm”.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu należące do NordFarm Sp. z o.o., który jest w rozumieniu przepisów prawa Administratorem Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez NordFarm zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 4. NordFarm za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:
  • informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
  • informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  • rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
  • wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 5. Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności NordFarm – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
  • przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na NordFarm obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • prowadzenia procesu rekrutacyjnego – zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy, jeśli Użytkownik ubiega się o stanowisko na podstawie umowy o pracę i Kodeksu cywilnego jeśli ubiega się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niektóre z danych Użytkownika przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności NordFarm, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że NordFarm ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes NordFarm dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. NordFarm zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu NordFarm usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy NordFarm i upoważnione osoby działające na zlecenie NordFarm a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu NordFarm, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne NordFarm (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez NordFarm), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 9. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których NordFarm może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.
 10. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: m.warawasowski@odomg.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
 12. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu a ponadto pozwalają Użytkownikom na bezpieczne korzystanie z zasobów Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies określa, czym są pliki cookies i jakie są reguły ich zastosowania w Serwisie: Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator Serwisu ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz do uzyskania do nich dostępu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 7. Serwis może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.